Захиргааны зөвлөл

Захиргааны зөвлөлийн танилцуулга

   Завхан сургуулийн Захиргааны зөвлөл нь хууль, тогтоомж, МУИС-ийн захиргаа болон эрх бүхий нэгж салбар, сургуулийн Эрдмийн зөвлөлөөс гаргасан шийдвэрийг сургуулийн хэмжээнд ханган хэрэгжүүлэх, сургуулийн бүтэц зохион байгуулалт, хүний нөөц, санхүү, аж ахуй, хөрөнгө оруулалт, гадаад харилцаа болон холбогдох бусад асуудлыг өөрийн эрх мэдлийн хүрээнд хэлэлцэн шийдвэрлэх, хариуцах, зохицуулах, захирал бүрэн эрхээ хэрэгжүүлэх, холбогдох асуудлаар захиргааны шийдвэр гаргахад санал, зөвлөгөө өгөх, сургуулийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг удирдахад туслах чиг үүрэг бүхий байгууллагын захиргааны удирдлагын нэгж бөгөөд 10 хүний бүрэлдэхүүнтэй ажиллаж байна.

DSC02810

Захиргааны зөвлөлийн бүрэлдэхүүн:

Дарга:

  1. М.Эрдэнэчимэг (Захирал)

Гишүүд:

  1. Д. Бямбадорж (Сургалтын албаны дарга)
  2. Б.Дэмид (ЭШХАА-ны дарга)
  3. Д.Очирпүрэв (СХҮА-ны дарга)
  4. С. Ням- Очир (Санхүү, банкны тэнхимийн эрхлэгч)
  5. Д.Нар-Од (Нягтлан бодох бүртгэлийн тэнхимийн эрхлэгч)
  6. Ж. Эрдэнэзаяа (Бизнес, эдийн засгийн тэнхимийн эрхлэгч)
  7. Д.Алтанхуяг (Мэдээллийн технологийн тэнхимийн эрхлэгч)
  8. Б.Батбаасан (Ерөнхий эрдмийн тэнхимийн эрхлэгч)
  9. Б.Мөнгөн-Од (Ахлах нягтлан бодогч)

Нарийн бичгийн дарга

М. Цогбаяр (Захирлын туслах, хуулийн зөвлөх)