Сургалт

2016-2017 оны хичээлийн жилийн  боловсролын үйлчилгээний  календарьчилсан төлөвлөгөө

Татах (PDF, Unknown)

 

 

МУИС-ийн 2017 онд бакалаврын өдрийн хөтөлбөрт оюутан элсүүлэх журам

Татах (PDF, Unknown)