Эрдмийн зөвлөл

Эрдмийн зөвлөлийн танилцуулга

  • МУИС-ийн Завхан сургуулийн Эрдмийн зөвлөл нь тус сургуулийг мэргэжлийн удирдлагаар хангах дээд байгууллага бөгөөд салбарын сургалт, эрдэм шинжилгээ, нийгэмд мэргэжлийн үйлчилгээ үзүүлэх ажлын үндсэн чиглэлийг тогтооход үйл ажиллагаагаа чиглүүлнэ.
  • Эрдмийн зөвлөл нь сургалт, эрдэм шинжилгээний ажлын чанар, төрөл, сургалтын хэвийн үйл ажиллагааг дээд боловсролын хөгжлийн нийтлэг чиг хандлагатай уялдуулах, сургалт, эрдэм шинжилгээ, судалгааны талаарх бодлого, зорилт, технологитой холбоотой баримт бичиг, хөтөлбөр батлах эрх, үүргийг хэрэгжүүлдэг.
  • Эрдмийн зөвлөлийн үйл ажиллагааны үндсэн хэлбэр нь Эрдмийн зөвлөлийн хурал бөгөөд хичээлийн жилд 1-3 удаа хуралдаж холбогдох шийдвэрийг гаргадаг.

 

Эрдмийн зөвлөлийн бүрэлдэхүүн:

  1. М.Эрдэнэчимэг (Захирал, доктор, дэд профессор)
  2. М.Цогбадрах (МУИС-ийн ТДС-ийн захирал, доктор, профессор)
  3. Ч.Хашчулуун (МУИС-ийн ЭЗС-ийн доктор, профессор)
  4. Б.Дэмид (ЭШХАА-ны дарга, доктор, дэд профессор)
  5. Г.Пүрэвсүрэн (ЭЗ-ийн Нарийн бичгийн дарга, доктор)