МУИС-ийн БИЗНЕС, МЭДЭЭЛЛИЙН ТЕХНОЛОГИЙН СУРГУУЛЬ” боллоо

МУИС-ийн Дүрмийн 5.4.1, 10.3 дахь заалт, МУИС-ийн Удирдах зөвлөлийн 2023 оны дугаар сарын 28-ны өдрийн хурлын 15 дугаар тогтоол болон МУИС-ийн Ректор Д.Бадарчийн 2024 оны 01 дүгээр сарын 31-ний А/50 тушаалаар “МУИС-ийн Завхан сургууль”-ийг “Завхан аймаг дахь МУИС-ийн БИЗНЕС, МЭДЭЭЛЛИЙН ТЕХНОЛОГИЙН СУРГУУЛЬ” болгон нэршлийг өөрчиллөө.