Санхүү хангамж үйлчилгээний алба

Санхүү, хангамж үйлчилгээний алба нь 30 гаруй ажилтан, ажилчидтайгаар үйл ажиллагаагаа явуулж байна.

Санхүү, хангамж үйлчилгээний албаны дарга: С.Янжмаа

Нягтлан бодогч:

/Ц.Алтантуул./

Эмнэлэг, эрүүл ахуйн ажилтан:

/Сургуулийн эмч Д.Болормаа/

Харуул хамгаалалтын баг:

/Зүүн гар талаас: М.Цэнд-Аюуш,  Д.Цацрал, В.Цэвэгжав /

Дулаан хангамжийн баг:

/Арын эгнээнд зүүн гар талаас: механик Б.Отгон, машинист Н.Түвшинжаргал, машинист Ц.Эрдэнэсүх, машинист В.Баярмагнай/

Үйлчилгээний ажилчид:

/ Зүүн гар талаас: үйлчлэгч Т.Дайриймаа,  үйлчлэгч Б.Амаржаргал, үйлчлэгч Б.Эрдэнэцэцэг, үйлчлэгч Л.Одонгэрэл /