“Бүртгэл, санхүү, эдийн засгийн хөгжлийн чиг хандлага” сэдэвт Оюутаны эрдэм шинжилгээний V бага хурлын удирдамж