Магистрын хөтөлбөр

МУИС-ийн Завхан сургууль нь МУИС-ийн сургалтын үйл ажиллагааг бүс нутагт явуулж эдийн засаг, бизнесийн удирдлагын сургалт, судалгааны үйл ажиллагаагаар тэргүүлдэг, эрдэм оюуны томоохон төв болон хөгжиж байна.

Завхан сургууль нь бүс нутгийн болон үндэсний хэмжээний зах зээлийн бодит эрэлт хэрэгцээ, шаардлагад нийцсэн сургалтын хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлж, олон улсын жишигт нийцэхүйц боловсролын чанартай үйлчилгээг үзүүлж байна.

Үндсэн хөтөлбөр: Эдийн засаг, бизнесийн удирдлагын мэргэжлээр бакалаврын дипломтой байх.

Бэлтгэл хөтөлбөр: Эдийн засаг, бизнесийн удирдлагын мэргэжлээс бусад мэргэжлээр бакалаврын дипломтой байх.

Хөтөлбөрийн нэр Сургалтын төлөвлөгөө
Нягтлан бодох бүртгэл Файлаар харах
Санхүү Файлаар харах
Банк Файлаар харах
Маркетинг Файлаар харах
Бизнесийн менежмент Файлаар харах
Худалдаа Файлаар харах