Төгсөгч

Гомбожавын Пүрэвсүрэн( Ph.D )

purevsuren

БОЛОВСРОЛ:

 • Монгол Улсын Их Сургууль. 2004-2012. Эдийн засгийн ухааны докторын зэрэг хамгаалсан. /Бүс нутгийн хөгжлийн хөрөнгө оруулалтын бодлогоор дэмжих нь/
 • Монгол Улсын Их Сургууль – Эдийн засгийн Сургууль. 2002-2004. Бизнесийн удирдлагын магистрын зэрэг. /Орон нутгийн төсвийн орлогыг нэмэгдүүлж, зарлагын санхүүжилтийг боловсронгуй болгох нь/
 • Монгол Улсын Их Сургуулийн Эдийн засгийн салбар сургууль. 1995-1999. “Санхүү, эдийн засагч” мэргэжлээр бакалавр зэрэг
 • Завхан аймгийн Улиастай сум ТМС. 1991-1993. Бүрэн дунд боловсрол,  оёдолчин эсгүүрчин мэргэжил
 • Завхан аймгийн Улиастай сум Элдэв-Очирын нэрэмжит 1-р 10 жилийн сургууль. 1983-1991. Бүрэн бус дунд боловсрол

 

АЖЛЫН ТУРШЛАГА:

 • 1999 оны 8 сараас 2013 оны 7 сар хүртэлх хугацаанд МУИС-ийн Завхан сургуульд санхүүгийн  багш
 • 2013 оны 7-р сараас 2013 оны 10 сар хүртэл “Алтай констракшн” ХХК-д Санхүүгийн албаны дарга,
 • 2013-оны 10 сараас өнөөг хүртэл “Алтай констракшн” ХХК-ийн Санхүү, Дотоод хяналт, Зохион байгуулалт эрхэлсэн Дэд захирлаар ажиллаж байна.

 БҮТЭЭЛИЙН ЖАГСААЛТ:

 • Орон нутгийн төсвийн орлогыг нэмэгдүүлж, зарлагын санхүүжилтыг сайжруулах арга зам. Магистрын зэрэг горилсон бүтээл.  УБ. МУИС-ЭЗС 2004.05
 • Баруун бүсийн нийгэм эдийн засгийн өнөөгийн байдал.  ARS-ын төслийн байгууллагын санхүүжилтээр хийгдсэн баруун бүсийн бүх аймаг сумдуудаар хийх судалгааны багт орж ажилланбаруун бүсийн төсвийн орчны судалгаа хийн ажлын тайлан бичиж хэлэлцүүлэн нийтлүүлсэн/ажлын тайлан/.  УБ. МУИС. 2006.09
 • Эдийн засгийн салбар сургуулийн санхүүгийн менежментийг сайжруулах нь.  МУИС-ЭЗСС-ийн эрдэм шинжилгээний бага хурал /илтгэл/.   МУИС-ЭЗСС. Эрдэм шинжилгээний бичиг. №1. 2006
 • Баруун бүсийн их дээд сургуулийн санхүүгийн менежментийг боловсронгуй болгох асуудалд.  Завхан аймагт 2006 онд зохиогдсон “Баруун бүсийн эдийн засгийн бодлогын хэрэгжилт, тулгамдсан асуудал, шийдвэрлэх арга зам” сэдэвт баруун бүсийн эрдэм шинжилгээний бага хуралд тавьсан илтгэл.  Илтгэлийн эмхтгэл 2006
 • Баруун бүсийн төсвийн секторт хуримтлагдсан асуудлууд, түүнийг шийдвэрлэх арга зам. МУИС-ЭЗСС-ийн эрдэм шинжилгээний бага хурал /илтгэл/.   МУИС-ЭЗСС. Эрдэм шинжилгээний бичиг. №2. 2007
 • Актуар тооцоог хэрэгжүүлэх аргачлал, түүнийг нэвтрүүлэх нь.  МУИС-ЭЗСС-ийн эрдэм шинжилгээний бага хурал/илтгэл/.   Илтгэлийн эмхтгэл 2007
 • Проблемы, накопленные в бюджетном секторе западного региона. Монголии и некоторые возможные пути их решения. ОХУ-ын Бүгд Найрамдах Горно-Алтай улсад 2008 онд зохиогдсон “Проблемы и перспективы государственно-правового, экономического и социального развитиясубъектов Российской федерации” сэдэвт Олон Улсын эрдэм шинжилгээний хуралд тавьсан илтгэл. Россий. ГАГУ. 2008.11.
 • Иностранные инвестиции в Монголии.  ОХУ-ын Бүгд Найрамдах Горно-Алтай Улсын Их сургуулийн эрдэм шинжилгээний сэтгүүл /өгүүлэл/. Россий. Большой Алтай: Проблемы устойчиго развития. 2009г
 • Различие между ценными бумагами и центрального банка в Монголии. ОХУ-ын Горно-Алтай хотын Их сургуулийн эрдэм шинжилгээний сэтгүүл. /өгүүлэл/.   Россий. Большой Алтай: Проблемы устойчиго развития. 2009г
 • Баруун бүсийн хөрөнгө оруулалтын өнөөгийн байдал, түүний үр ашгийг сайжруулах нь. Ховд аймагт 2009 онд зохиогдсон Олон Улсын Эрдэм Шинжилгээний бага хурал /илтгэл/.  Илтгэлийн эмхтгэл. Ховд 2009
 • Монгол Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтын үр ашгийг дээшлүүлэх зарим асуудал. УБ. МУ-ын Ерөнхийлөгчийн ивээл дор зохион байгуулагдсан “Баруун бүсийн хөгжил-шинжлэх ухаан, технологи” сэдэвт эрдэм шинжилгээний бага хурал. /илтгэл/ УБ. Илтгэлийн эмхтгэл. 2010
 • Баруун бүсийн аж ахуй нэгжийг хөрөнгө оруулалтын бодлогоор дэмжих арга зам. “Мөнгө, санхүү” сэтгүүл, өгүүлэл. УБ. Мөнгө санхүү сэтгүүл №3.
 • Баруун бүсийн төсвийн хөрөнгө оруулалтын үр ашгийг дээшлүүлэх зарим асуудалд. “Монгол Улсын хөгжлийн судалгаа” сэтгүүл, өгүүлэл УБ Монгол улсын хөгжлийн судалгаа сэтгүүл. 2011.01
 • Investment and Financial support of private sectors and entrepreneurs in western region. The X international congress of mongolists. Summaries of congress papers. Ulaanbaatar 2011, IAMS. 2011. p.154.
 • The impact of foreign direct investment for Mongolian financial market: market trend. Urgent issues in modern financial systems international conference. Collection of abstracts.2011.
 • Монголын санхүүгийн системийн өнөөгийн байдал, санхүүгийн систем дахь гадаадын шууд хөрөнгө оруулалтыг шингээх чадвар. Эдийн засаг: онол, практик сэтгүүл. №369(30), 2011.
 • Монгол Улсын хөрөнгө оруулалтын шингээх чадварт судалгаа. Үндэсний Хөгжил, Шинэтгэлийн Хорооний захиалгаар бичсэн тайлан. БС-11\02
 • Баруун бүсийн нийгэм, эдийн засгийн хөгжлийн суурь судалгааны үр дүн. Үндэсний Хөгжил, Шинэтгэлийн Хорооний захиалгаар бичсэн тайлан. БС-11\13
 • Орон нутаг дахь төсвийн хөрөнгө оруулалтын хэрэгжилт, түүний үр ашигт байдал. “Нээлттэй нийгэм форум”-ын захиалгаар бичсэн тайлан. УБ 2011. №1
 • Бүс нутгийн хөгжлийг хөрөнгө оруулалтын бодлогоор дэмжих нь. Эдийн Засгийн Ухаааны докторын (PhD) зэрэг хамгаалсан нэг сэдэвт бүтээл. УБ. 2012
 • Завхан аймагт Тогтвортой амьжиргаа-2 төслөөр 2010-2012 онуудад хийгдсэн хөрөнгө оруулалтын хэрэгжилт, үр ашигт байдал. Тогтвортой амьжиргаа – 2 төслийн газрын захиалгаар хийсэн судалгаа, хяналт шинжилгээний ажил, бичсэн тайлан. Завхан 2013
 • Завхан аймгийн хөгжилд МУИС-ийн Завхан Сургуулийн үзүүлэх нөлөө. МУИС-ийн дотоод төслийн санхүүжилтийн хүрээнд хийгдсэн судалгааны тайлан. Завхан 2013
 • Орон нутаг дахь Засгийн газрын худалдан авах үйл ажиллагааг сайжруулах боломж. Мерси Кор ОУБ-ын захиалгаар хийсэн судалгааны ажил. Завхан 2013
 • Завхан аймгийн Дөрвөлжин сумын Баян айраг ууланд нөлөөллийн бүсийг шинэчлэн тогтоох нь. “Баян Айраг эксполорейшн” ХХК-ий захиалгаар хийсэн судалгааны ажлын тайлан. Завхан 2013

Очирбатын Сийлэгмаа ( Ph.D )

Siilegmaa

БОЛОВСРОЛ /мэргэжил дээшлүүлсэн байдал/:

 1. 1995 онд Говь-Алтай аймаг, 10 жилийн 1-р дунд сургууль төгссөн
 2. 1995-1999 онд МУИС-ийн Завхан дахь ЭЗС “Банкны ня-бо, эдийн засагч” мэргэжлээр суралцсан.
 3. 2002 онд МУИС-ЭЗС-д “Хадгаламжийн даатгалын тогтолцоог нэвтрүүлэх арга зам” сэдвээр санхүүгийн салбарын магистрын зэрэг хамгаалсан.
 4. 2014 онд ХУИС-ЭЗС- “Монголын арилжааны банкны рейтингийн үнэлгээний арга зүйн асуудал” сэдвээр  Бизнесийн удирдлагын докторын зэрэг хамгаалсан
 5. Бусад:

– 2007 онд Боловсролын хүрээлэнгийн  Заах арга зүйн курс дүүргэсэн

– 2010 онд Цахим мэдлэг ХХК  “Курс төлөвлөлт“ И-сургалтын курс дүүргэсэн

– 2012 онд СЗХ-ны даатгалын төлөөлөгчийн курс дүүргэсэн

– 2012 онд Солонгосын Коокмин их сургуульд И- сургалтын курс дүүргэсэн

– 2015 онд Хүний нөөцийн академийн сургалтад хамрагдсан

– 2015 онд МУИС-ийн Компанийн засаглалын сургалт дүүргэсэн

АЖЛЫН ТУРШЛАГА:

 • 1999-2000. МУИС-ийн  Завхан дахь ЭЗС-д багш
 • 2003-2007. Засагт Хан дээд сургуульд багш, судалгааны багийн гишүүн
 • 2007 оноос Мандах бүртгэл дээд сургуульд багш, улмаар тус сургуульд

–  2009 оноос  СЗАЗЗ-ийн гишүүн,

–  2011 оноос эрдмийн зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга

–  2013 оноос Багшийн хөгжлийн хорооны дарга, Сургалтын хөтөлбөрийн хорооны гишүүнээр,

 • 2015 оны 1 сарын ХУИС-ийн бизнесийн удирдлагын профессорын багийн нарийн бичгийн дарга
 • 2015 оны 10 сараас Сан ДС-ийн Эрдмийн зөвлөлийн гишүүн
 • 2015 оны 10 сараас ОУЭЗБС-ийн Эрдмийн зөвлөлийн гишүүн
 • 2008- 2009 онд Санхүүгийн зохицуулах хорооны гэрээт ажилтан
 • 2007 оноос “Санлавмэд” ХХК-д хяналтын албаны ахлах
 • Дэлхийн зөн ТББ-ын “Орон нутгийн иргэдийн санхүүгийн суурь боловсролыг дээшлүүлэх” сургалтад лектер ( Өмнөговь – 2005 он, Улаанбаатар БЗД, БГД – 2006, 2007 он)
 • Японы “FCF” төслийн шугамаар УБ хотын БГД-ийн 93, 54 сургууль 2005
 • Зээлийн батлан даалтын сан “ЖДБ-ийн зээлийн үнэлгээний аргачлал” төслийн баг, 2015

Бүтээлийн жагсаалт

 1. “Хадгаламжийн даатгалын тогтолцоог Монголд хэрэгжүүлэх арга зам” магистрын дипломын ажил, 2001 он
 2. “Хадгаламжийн даатгал” гарын авлага  2004 он
 3. “Банкны нягтлан бодох бүртгэл” сурах бичиг 2006, 2008, 2011 он
 4. “Банкны НББ”-ийн бодлого, дасгалын хураамж 2004 , 2005, 2008, 2013 он
 5. “Банк санхүүгийн үндэс” тест, дасгалын хураамж 2005, 2008 , 2010, 2013 он
 6. “Санхүүгийн онол бодлого” тест, дасгалын хураамж 2008, 2010 он
 7. “Зээлийн хүүг бууруулах боломж” илтгэл. 2005, Засагт хан ДС-ийн багш нарын ЭШХ
 8. “Арилжааны банкны рейтинг тогтоох арга зүйн асуудал” илтгэл. 2009, Мандах бүртгэл ДС-ийн Багш нарын ЭШХ
 9. “Монгол улсын санхүүгийн тогтолцооны хөгжил, хандлага” илтгэл. 2011, Мандах бүртгэл ДС Багш нарын ЭШХ
 10. “Банкны салбарын IPO хийх” өгүүлэл, 2013 Хэрэглээний стандарт сэтгүүл
 11. “Банкны секторын онол арга зүйн асуудал” 2013 он, Мандах бүртгэл дээд сургуулийн багш нарын ЭШХ
 12. “Банкны засаглалын онол арга зүйн асуудлууд” өгүүлэл, 2013, Хэрэглээний стандарт 7,8
 13. “Ипотекийн хэрэглээ” өгүүлэл, 2014, Хэрэглээний стандарт №1,2
 14. “Арилжааны банкны үнэлгээний онол, арга зүй” өгүүлэл, 2014, Хэрэглээний стандарт №4
 15. “Монголын банкны салбарын үнэлгээний арга зүй” 2014 он, СЭЗДС, Олон улсын ЭШХ-ын эмхэтгэл,  2014 он,
 16. “Монголын банкны салбарын үнэлгээний арга зүй” 2014 он, ШУТИС – КТМС, их дээд сургууль хоорондын ЭШХ -ын эмхэтгэл
 17. “Кастодиан банк” 2014 он, Хэрэглээний стандарт, №5
 18. “Кастодиан банкны эрх зүйн зохицуулалтын хүрээнд” 2014 он, Хэрэглээний стандарт, №7
 19. “Кастодианы дэд бүтэц” 2015 он, Хэрэглээний стандарт, №2
 20. “Банкны өөрийн хөрөнгийн нэмэгдүүлэх харгалзах хүчин зүйл” 2015 Хэрэглээний стандарт, №5
 21. Зээлийн батлан даалтын сан “ЖДБ-ийн зээлийн үнэлгээний аргачлал” төслийн баг, 2015

Шагнал, урамшуулал

 1. “Боловсролын тэргүүний ажилтан” БСШУЯ, 2015
 2. Боловсрол шинжлэх ухааны яамны жуух бичиг – 2012 он
 3. ГАА-ийн шилдэг судлаач эрдэмтэн – 2014 он
 4. Монголын хүүхдийн төлөө газрын “Хүүхдийн төлөө алтан медаль” – 2006 он
 5. Мандах бүртгэл дээд сургуулийн Ахлах багш цол тэмдэгээр – 2010 он
 6. “Хэрэглээний стандарт” онол арга зүй, танин мэдэхүйн сэтгүүлийн шилдэг бичлэгийн эзэн – 2013 он
 7. Мандах бүртгэл дээд сургуулийн 2014 оны шилдэг нийгмийн хариуцлагатай багш.

 

 

 

BatbaatarБатмөнхийн БАТБААТАР

 • 2006 оны  Менежментийн ангийн төгсөгч
 • Спортын мастер
 • Монгол улсын  Үлэмж дархан мэргэн
 • Монгол улсын шилдэг харваач

 

 

 

 

 

 

Хавтгайн Бумдэлгэр  (Ph.D)

Bumdelger

Сургууль Хөдөө Аж Ахуйн Их Сургууль
Огноо 2011-2015
Олгосон зэрэг Бизнесийн удирдлагын докторын зэрэг хамгаалсан. /Өндөр насны тэтгэврийн тогтолцоог боловсронгуй болгох арга зам/

 

Сургууль Хөдөө Аж Ахуйн Их Сургууль
Огноо 2008-2009
Олгосон зэрэг Эдийн засгийн магистрын зэрэг

 

Сургууль Монгол Улсын Их Сургуулийн Завхан аймаг дахь салбар
Огноо 2004-2008
Олгосон зэрэг “Санхүү, эдийн засагч” мэргэжлээр бакалавр зэрэг
Сургууль Увс аймгийн Зүүнхангай сумын дунд сургууль
Огноо 1995-2004
Олгосон зэрэг Бүрэн дунд боловсрол

 АЖЛЫН ТУРШЛАГА:

 • 2010 оны 2 сараас 9 сар хүртэл МУИС-ийн Орхон сургуульд санхүүгийн  багшаар
 • 2010 оны 9-р сараас 2011.06.10 хүртэл “Монгол Мах Экспо” ХХК-д маркетингийн менежер, тооцооны нягтлан бодогч, ерөнхий нягтлан бодогчоор ажилласан
 • 2011-оноос одоог хүртэл МҮИС-ийн ЭЗБУС-д “Санхүүгийн багшаар” ажиллаж байна.

Төсөлт ажлын хүрээнд:

 • “Малын индексжүүлсэн даатгал төсөл” 2009 онд. Төв аймагт “Төслийн сургагч багшаар ”
 • “Өрхийн амьжиргааг тогтоох төсөл” 2012 онд Сүхбаатар дүүргийн 9-12-р хороонд “Төслийн сургагч багшаар
 • “Мэргэжлийн боловсрол, сургалт”-ын төсөл 2013 онд Сонгинохайрхан дүүргийн 9-17-р хороонд “Төслийн сургагч багшаар”
 • “Хот орчмын бэлчээрийн төсөл” 2013 онд Дорноговь аймаг Булган суманд “Төслийн сургагч багшаар”
 • “Монгол Улсын хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн тогтолцоог бэхжүүлэх” MON/13/201 төсөлд “Санхүүгийн санал боловсруулсан” 2014 оны 5 дугаар сар

 БҮТЭЭЛИЙН ЖАГСААЛТ:

Олон улсын эрдэм шинжилгээний хурлын эмхэтгэлд хэвлүүлсэн өгүүлэл

 1. Бумдэлгэр Х. Некоторые экономические вопросыпо совершенствованию установленияпенсионного возраста сэдэвт өгүүлэл “Социально-Экономическоеразвитие России и Монголии: Проблемы и перспективы” Материалы III Международной научно-практической конференции, г. Улан-батор, 4-7 июня 2013. стр 189
 2. Бумдэлгэр Х. Some Issues for revenue forming of pension foundation сэдэвт өгүүлэл, “Second international conference on “Natural resource and Agricultural economics”, September 20,2013 Ulaanbaatar, Mongolia р 154-155
 3. Бумдэлгэр Х. Даяаршлын үеийн монгол иргэдийн тэтгэвэр тогтоох нас ба дундаж наслалт сэдэвт өгүүлэл “Даяаршил ба монгол туургатан” Олон улсын эрдэм шинжилгээний бага хурлын илтгэлүүдийн эмхэтгэл.Дугаар (1) Улаанбаатар хот. XII.10-11,  х 143
 4. Бумдэлгэр Х. Some Issues for revenue forming of pension foundation сэдэвт өгүүлэл “Формы и методысоциальнойработы в различныхсферахжизнедеятельности”, Материалы II Mеждународнойнаучно–практическойконференции. 6-7 декабря 2013 г. Улан-Удэ. стр 71
 5. Бумдэлгэр Х. Өндөр насны тэтгэврийн хэмжээг амьжиргааны түвшинтэй харьцуулах нь /Улс орнуудын туршлага/ сэдэвт өгүүлэл “Нийгэм-эдийн засгийн тулгамдсан асуудлууд, шийдвэрлэх арга зам” сэдэвт Олон улсын эрдэм шинжилгээний хурлын эмхэтгэл. Дугаар (1). Улаанбаатархот. 2014 он х 135-145
 6. D.Dalkhjav and MBA. Kh.Bumdelger Requirements and opportunities for increasing old-ages pension in Mongolia сэдэвт өгүүлэл “3rd International Conference-2014 Natural Resources and Agricultural Economics” October 10, 2014 Ulaanbaatar, Mongolia p86-88
 7. Бумдэлгэр Х. Международнаятенденцияпенсионной страховойсистемы сэдэвт өгүүлэл Том II Гуманитарные и социальныенауки. МатериалыXII международнойнаучнойконференции г. Ховд, Монголия, 18-21 сентября 2015. стр 47-49

Дотоодын сэтгүүлд хэвлүүлсэн өгүүлэл

 1. Амгаа С., Бумдэлгэр Х. “ Тэтгэвэр тогтоох насыг оновчтой болгох асуудалд” сэдэвт өгүүлэл “Хэрэглээний стандарт” сэтгүүл Дугаар 08 (049). Улаанбаатархот. 2010 он, х 21-23
 2. Бумдэлгэр Х. “Тэтгэвэр тогтоох насыг оновчтой болгох эдийн засгийн зарим асуудал” сэдэвт өгүүлэл “Хөдөө аж ахуйн шинжлэх ухаан, танин мэдэхүйн” сэтгүүл. Дугаар №10  (01) Улаанбаатар хот. 2013 он, х 195-199
 3. Бумдэлгэр Х. “Монгол Улсын өндөр насны тэтгэвэр тогтоох арга зүйг боловсронгуй болгох асуудалд” сэдэвт өгүүлэл “Хэрэглээний стандарт” сэтгүүл Дугаар 03 (084). Улаанбаатархот. 2015 он, х 14-16

Дотоодын эрдэм шинжилгээний хурлын эмхэтгэлд хэвлүүлсэн өгүүлэл

 1. Бумдэлгэр Х. “Тэтгэврийн даатгалын сангийн мөнгөн хөрөнгийн менежментийг сайжруулах нь” сэдэвт өгүүлэл  ХААИС-ийн ЭЗБС-ийн “Эрдмийн бичиг”. Дугаар (03) Улаанбаатар хот. 2012-2013 он, х 36-41
 2. Бумдэлгэр Х. “Тэтгэвэр тогтоох насыг оновчтой болгох эдийн засгийн зарим асуудалд” сэдэвт өгүүлэл “МҮИС-ийн эрдэм шинжилгээний бичиг”   Дугаар №2 (07) Улаанбаатар хот. 2013 он, х 117-122
 3. Бумдэлгэр Х. “Монгол улсад өндөр насны тэтгэврийг нэмэгдүүлэх шаардлага ба боломж” сэдэвт өгүүлэл “Нийгэм хүмүүнлэгийн салбарын “Хүрэл тогоот-2014” эрдэм шинжилгээний бага хурлын эмхэтгэл Дугаар (01) Улаанбаатар хот. 2014 он, х 49-53
 4. Бумдэлгэр Х. “Өндөр насны тэтгэвэрт тулгамдаж буй асуудал, шийдвэрлэх арга зам” сэдэвт өгүүлэл “Монгол улсын нийгэм эдийн засгийн өнөөгийн хүндрэл: шалтгаан шийдвэрлэх арга зам” эрдэм шинжилгээний хурлын илтгэлийн эмхэтгэл. Дугаар (01) Улаанбаатар хот. 2014 он, х 193-197
 5. Бумдэлгэр Х. “Өндөр насны тэтгэврийг нэмэгдүүлэх боломжит хувилбар” сэдэвт өгүүлэл “МҮИС-ийн эрдэм шинжилгээний бичиг”. Дугаар №4 (09) Улаанбаатар хот. 2015 он х 214-219
 6. Бумдэлгэр Х. “Өндөр насны тэтгэврийн шинэчлэлийн хувилбарууд” сэдэвт өгүүлэл “МҮИС-ийн эрдэм шинжилгээний бичиг” Дугаар №5 (10) Улаанбаатар хот. 2015 он, х 187-192

Олон улсын эрдэм шинжилгээний хуралд хэлэлцүүлсэн илтгэл

 1. Бумдэлгэр Х. “Some Issues for revenue forming of pension foundation” сэдвээр Second international conference on “Natural resource and Agricultural economics”, олон улсын эрдэм шинжилгээний бага хурал. Улаанбаатар хот. 2012 он
 2. D.Dalkhjav and MBA. Kh.Bumdelger “Requirements and opportunities for increasing old-ages pension in Mongolia” сэдвээр “3rd International Conference-2014 Natural Resources and Agricultural Economics” Олон улсын эрдэм шинжилгээний бага хурал. Улаанбаатар хот. 2014 он

Дотоодын эрдэм шинжилгээний хуралд хэлэлцүүлсэн илтгэл

 1. Бумдэлгэр Х. “Тэтгэвэр тогтоох насыг оновчтой болгох эдийн засгийн зарим асуудал” сэдвээр ХААИС-ийн ЭЗБС-ийн эрдмийн зөвлөлийн хурал. Улаанбаатар хот. 2009 он
 2. Бумдэлгэр Х. “Тэтгэврийн даатгалын сангийн орлого бүрдүүлэлтийг боловсронгуй болгох нь” сэдвээр ХААИС-ийн ЭЗБС-ийн Магистрант, Докторантын шилдэг илтгэл шалгаруулах эрдэм шинжилгээний бага хурал. Улаанбаатар хот. 2010 он
 3. Бумдэлгэр Х.” Тэтгэврийн даатгалын сангийн менежментийг боловсронгуй болгох” сэдвээр МҮИС-ийн багш нарын намрын эрдэм шинжилгээний бага хурал. Улаанбаатар хот. 2012 он
 4. Бумдэлгэр Х. “Тэтгэвэр тогтоох насыг оновчтой болгох эдийн засгийн зарим асуудал” сэдвээр ХААИС –ийн Эрдмийн зөвлөлийн хурал Улаанбаатар хот. 2013 он
 5. Бумдэлгэр Х. “Тэтгэврийн даатгалын сангийн мөнгөн хөрөнгийн менежментийг сайжруулах нь” сэдвээр ХААИС-ийн ЭЗБС-ийн Магистрант, Докторантын шилдэг илтгэл шалгаруулах эрдэм шинжилгээний бага хурал. Улаанбаатар хот. 2013 он
 6. Бумдэлгэр Х. “Дундаж нас, тэтгэвэр тогтоох насны хоорондын хамаарал” сэдвээр МҮИС-ийн багш нарын намрын эрдэм шинжилгээний бага хурал. Улаанбаатар хот. 2013 он
 7. Бумдэлгэр Х. “Өндөр насны тэтгэврийн хэмжээг эдийн засгийн хүчин зүйлүүдтэй харьцуулсан нь” сэдвээр ХААИС-ийн ЭЗБС-ийн “Магистр, докторантурын шилдэг илтгэл шалгаруулах эрдэм шинжилгээний бага хурал” Улаанбаатар хот. 2014 он
 8. Бумдэлгэр Х. “Монгол улсын өндөр насны тэтгэвэр тогтоох арга зүйг боловсронгуй болгох асуудалд” сэдвээр “Эврика – 2015” Багш, оюутны онол практикийн эрдэм шинжилгээний бага хурал. Улаанбаатар хот. 2015 он.

Оролцож ажилласан төсөл

“Нийгмийн хамгаалал, хөдөлмөр эрхлэлтийн үйлчилгээг дэмжих төсөл, АСЕАН-ны туршлагаас суралцах нь төсөл”-д судалгааны хэлэлцүүлгийн хуралд өөрийн санал бодлоо дэвшүүлж оролцсон.

Нэг сэдэвт зохиол

Бумдэлгэр Х. (2014) “Тэтгэвэр тогтоолгох насыг оновчтой болгох эдийн засгийн зарим асуудал” Улаанбаатар хот. (6.5хх)

Хэвлүүлсэн ном, сурах бичиг:

“Санхүүгийн үндэс” сурах бичиг. 2014, 2015 он

otgontsetsegБямбаагийн  Отгонцэцэг

Завхан аймгийн Отгон суманд төрсөн.

Боловсрол:

 • 1999-2007 онд Отгон сумын дунд сургууль
 • 2007-2009 онд  Улиастай ЧЭҮЛ сургууль
 • 2009-2013 онд МУИС-ийн Завхан сургууль

 

 

 

 

Амжилт:

 • 2011 онд 2-р курсын оюутан байхдаа Улаанбаатар хотод  болсон Таеквондагын Улсын аварга шалгаруулах тэмцээнд Хүрэл медаль
 • 2012он Налайх хотод болсон Олон хотын нээлттэй тэмцээнд Хүрэл медаль
 • 2012 он Ховдод Таеквондагын  Баруун бүсийн аварга шалгаруулах тэмцээний Хошой мөнгөн медаль
 • 2013он Улаанбаатар хотод  болсон Таеквондогын Улсын аварга шалгаруулах тэмцээнд Алтан медаль
 • 2014 он Улаанбаатар хотод болсон Таеквондогын Улсын аварга шалгаруулах тэмцээнд Алтан медаль
 • 2014он ОХУ-ын Буриад Улсын нийслэл Улаан-Үүд хотод болсон Олон улсын “А” зэрэглэлийн тэмцээний Алт, Мөнгөн Медаль
 • 2014 он Балба вант Улсын Катманду хотод болсон Азийн аварга шалгаруулах тэмцээний Мөнгө, Хүрэл медаль
 • 2015он Улаанбаатар хотод  болсон Таеквондогын Улсын аварга шалгаруулах тэмцээнд Алтан медаль
 • 2015 он Болгар улсын Пловдив хотод болсон насанд хүрэгчдийн 19 дэхь удаагийн Дэлхийн аварга шалгаруулах тэмцээнд Алтан медаль
 • 2016 он Улаанбаатар хотод  болсон Таеквондогын Улсын аварга шалгаруулах тэмцээнд Алтан медаль

 

 

 

Завхан сургуулийн төгсөгч, дэмжигчдийн холбоод

Ховд аймгийн төгсөгч, дэмжигчдийн холбооны бүрэлдэхүүн:


Тэргүүн: Чулуунбатын Төрбат
Төгссөн он: 2001 он
Эрхэлж буй ажил: ХААН банкны захирал
Шагнал: Сангийн яамны жуух бичиг
И-мэйл хаяг:Khantur_79@yahoo.com
Тэргүүлэгчид:
ШирчинжавынСамдандагва
Төгссөн он: 2007 он
Эрхэлж буй ажил: ХААН банкны эдийн засагч
И-мэйл хаяг:Sandaa_12@yahoo.com
Бүүвэйбаатарын Баасанхүү
Төгссөн он:: 2009 он
Эрхэлж буй ажил: Хөдөлмөрийн хэлтэст ахлах мэргэжилтэн
И-мэйл хаяг: Baasanhuu_2007@yahoo.com
Баатаржавын Батсайхан
Төгссөн он: 2006 он
Эрхэлж буй ажил: Хөдөлмөрийн хэлтэст хяналт үнэлгээний мэргэжилтэн
Шагнал: НХХЯ-ны жуух бичиг
И-мэйл хаяг: Batsaikhan9943@yahoo.com
Суурийн Баярмаа
Төгссөн он: 2006 он
Эрхэлж буй ажил: Капитал банкны ахлах теллер
И-мэйл хаяг:

Говь-Алтай аймгийн төгсөгч, дэмжигчдийн холбооны бүрэлдэхүүн:

Тэргүүн: Түмэнжаргалын Ганзориг.  Төгссөн он: 2007 он
• Эрхэлж буй ажил: Скайтел ХХК-ийн салбарын эрхлэгч
• И-мэйл хаяг:ganzorig.t@Skytel.mn , Ganzorig_442@yahoo.com
Тэргүүлэгчид:
Балдангийн Насанбат
• Төгссөн он: 2008 он
• Эрхэлж буй ажил: ХАС банкны эдийн засагч
• И-мэйл хаяг:nasanbat.b@xacbank.mn , nasanbat_9948@yahoo.com
Галсанжамцын Нандинцэцэг
• Төгссөн он: 2012 он
• Эрхэлж буй ажил: Айргийн хад ХХК-ийн менежер
• И-мэйл хаяг:
Цацралтын Цэвэлмаа
• Төгссөн он: 2011 он
• Эрхэлж буй ажил: Аудитын газар шинжээч
• И-мэйл хаяг:
Пүрэвийн Ганболд
• Төгссөн он: 2013 он
• Эрхэлж буй ажил: Мон суль ХХК-ийн менежер
• И-мэйл хаяг:
Хадбаатарын Шаравнямбуу
• Төгссөн он:2013 он
• Эрхэлж буй ажил: НДХэлтэст хүний нөөцийн мэргэжилтэн
• И-мэйл хаяг:

Баянхонгор аймгийн төгсөгч, дэмжигчдийн холбооны бүрэлдэхүүн:

http://www.bayankhongor.nso.mn/uploads/site/4/site_config/logo/58072f5e07662085a3d3602ca1b5583671cc5cd2.gif

Тэргүүн: Чойжилсүрэнгийн Наранбаатар. Бизнес эрхлэгч
Тэргүүлэгчид:
• Балдангийн Мөнхбат – 1995 оны төгсөгч
• Дуламын Мөнхбат – 1999 оны төгсөгч
• Намсрайн Дагмидсэнгэ – 1988 оны төгсөгч
• Оргодолын Сувд-Эрдэнэ- 1999 оны төгсөгч
• Чойжилсүрэнгийн Наранбаатар – 2002 оны төгсөгч ,
• Жанчивын Ганцэцэг – 2003 оны төгсөгч

 

Хөвсгөл аймгийн төгсөгч, дэмжигчдийн холбооны бүрэлдэхүүн:

http://www.khuvsgul.nso.mn/uploads/site/18/site_config/logo/1cfec76e493414fce772c2091dfc8e31188947f1.png

Тэргүүн: Цэрэнчимэдийн Баярсайхан
• Төгссөн он: 1989он
• Эрхэлж буй ажил: Асрамжийн газрын дарга
• Шагнал: Алтангадас одон
• И-мэйл хаяг: Huvsgul_aavt@yahoo.com
Тэргүүлэгчид:
Лааганы Төмөрбаатар
• Төгссөн он:1989 он
• Эрхэлж буй ажил: Хөвсгөл – Геологи ХХК-ийн захирал
• Шагнал: Алтангадас одон
• И-мэйл хаяг:
Лхамсүрэнгийн Юмжирдулам
• Төгссөн он: 1999 он
• Эрхэлж буй ажил: Мэргэжлийн хяналтын газар байцаагч
• И-мэйл хаяг:
Жажингийн Дэлгэржаргал
• Төгссөн он: 1998 он
• Эрхэлж буй ажил: Хот тохижилт үйлчилгээний газрын нябо
• И-мэйл хаяг:
Пэрэнлийн Чинбаяр
• Төгссөн он: 2002 он
• Эрхэлж буй ажил: Татварын хэлтэст ахлах байцаагч
• И-мэйл хаяг:chinbaa0621@yahoo.com
Чимэдрэгзэнгийн Жанрайжав
• Төгссөн он:2009 он
• Эрхэлж буй ажил: Аваргууд сургуульд нярав
• И-мэйл хаяг:
Түмэнхүүгийн .Алтантуяа
• Төгссөн он: 2000 он
• Эрхэлж буй ажил: Мөрөн сумын ЗДТГ-т нябо
• И-мэйл хаяг:
Дэлгэрмөрөн
• Төгссөн он: 2000 он
• Эрхэлж буй ажил: Гурван-Эрдэнэ сургуульд багш
• И-мэйл хаяг:
Лувсанхишигийн Отгонгэрэл
• Төгссөн он: 2003 он
• Эрхэлж буй ажил: Шуудан холбооны газар эдийн засагч
• И-мэйл хаяг:grlee_l@yahoo.com

Увс аймгийн төгсөгч, дэмжигчдийн холбооны бүрэлдэхүүн:

http://www.uvs.gov.mn/image/site/uvsl.pngТэргүүн: Юнрэнгийн Батсуурь
• Төгссөн он: 2002 он
• Эрхэлж буй ажил: ХААН банкны тооцооны төв хариуцсан мэргэжилтэн
• Шагнал: Монгол банкны Жуух бичиг
• И-мэйл хаяг:
Тэргүүлэгчид: Дэндэвийн Буянжаргал
• Төгссөн он:2000 он
• Эрхэлж буй ажил: Цагдаагийн газар Эдийн засгийн ахлах төлөөлөгч
• И-мэйл хаяг:
Лхагваагийн Чойжилсүрэн
• Төгссөн он: 2000 он
• Эрхэлж буй ажил: Аймгийн ЗДТГ Худалдан авах ажиллагааны мэргэжилтэн
• Шагнал: Санхүү банкны тэргүүний ажилтан
• И-мэйл хаяг:
Машлайн Нэргүй
• Төгссөн он: 1999 он
• Эрхэлж буй ажил: Цогцолбор 2-р сургуулийн нябо
• Шагнал: Санхүү банкны тэргүүний ажилтан
• И-мэйл хаяг:
Дүрзээгийн Баянжаргал
• Төгссөн он: 2002 он
• Эрхэлж буй ажил: Боловсролын газрын нябо
• И-мэйл хаяг:
Батсуурийн Ганчимэг
• Төгссөн он:2003 он
• Эрхэлж буй ажил: ХААН банкны эдийн засагч
• И-мэйл хаяг:
Бандийн Дэлгэрмаа
• Төгссөн он: 2001 он
• Эрхэлж буй ажил: Улаангом коллежийн нябо
• И-мэйл хаяг:
Дүгэржавын Дашдаваа
• Төгссөн он: 1999 он
• Эрхэлж буй ажил: МХГазар нийгмийн хамгааллын улсын байцаагч
• И-мэйл хаяг:
Элдэв-Очирын Мөнхтуяа
• Төгссөн он: 2006 он
• Эрхэлж буй ажил: НДХэлтэст шимтгэлийн байцаагч
• И-мэйл хаяг:
Гантөмөрийн Оюундэлгэр
• Төгссөн он: 2011 он
• Эрхэлж буй ажил: татварын хэлтэст байцаагч
• И-мэйл хаяг:
Цэдэнбалжирын Мөнхзаяа
• Төгссөн он: 2003 он
• Эрхэлж буй ажил: Хувийн бизнес эрхэлдэг
• И-мэйл хаяг:
Уртнасангийн Улаанхүү
• Төгссөн он: 2001 он
• Эрхлэж буй ажил: МХГ Санхүүгийн улсын байцаагч
• Шагнал: Санхүү банкны тэргүүний ажилтан
• И-мэйл хаяг:Ulaanaa_2010@yahoo.com
Батбаатарын Энхбаяр
• Төгссөн он: 2003 он
• Эрхэлж буй ажил: Аймгийн ЗДТГ-т төрийн сангийн мэргэжилтэн
• Шагнал: Сангийн яамны жуух бичиг
• И-мэйл хаяг:
Хөхөөгийн Анхболор
• Төгссөн он: 2013
• Эрхэлж буй ажил:
• И-мэйл хаяг:

Баян-Өлгий аймгийн төгсөгч, дэмжигчдийн холбооны бүрэлдэхүүн:

http://resource.news.mn/local/photo/2010/9/4fa40466e1d6e9f0/d9a852a02a7559f8great.jpg

Тэргүүн: Мента
• Төгссөн он: 1990, 2005 он
• Эрхэлж буй ажил: Халамжийн хэлтэст мэргэжилтэн
• Шагнал: Санхүү банкны тэргүүний ажилтан, Нийгэм хамгааллын тэргүүний ажилтан
• И-мэйл хаяг: Khabi_71@yahoo.com

Тэргүүлэгчид:

Тыныбай Айгүл
• Төгссөн он:1992 ,2004 он
• Эрхэлж буй ажил: МСҮТ-ийн ахлах нябо
• Шагнал: Санхүү банкны тэргүүний ажилтан
• И-мэйл хаяг:
Айп Ардах
• Төгссөн он: 1993, 2005 он
• Эрхэлж буй ажил: МХГ-т санхүү хяналт шалгалтын хэлтсийн дарга
• Шагнал: Санхүү банкны тэргүүний ажилтан
• И-мэйл хаяг:
Оролбай Жанболат
• Төгссөн он: 1994, 2005 он
• Эрхэлж буй ажил: :
• И-мэйл хаяг:
Далел Алтангүл
• Төгссөн он: 1990 он
• Эрхэлж буй ажил: Бугат сумын халамжийн байцаагч
• Шагнал: Нийгмийн хамгааллын тэргүүний ажилтан
• И-мэйл хаяг:
Малайган Нурбек
• Төгссөн он:1996 он
• Эрхэлж буй ажил: НДХ-т байцаагч
• И-мэйл хаяг:
Рахмет Жантауйр
• Төгссөн он: 2006 он
• Эрхэлж буй ажил: НДХ-т байцаагч
• И-мэйл хаяг:
Хурман Даулетхан
• Төгссөн он: 2006 он
• Эрхэлж буй ажил: Баяннуур сумын НД- ийн байцаагч
• И-мэйл хаяг:
Айвхан Авилайхан
• Төгссөн он: 2006 он
• Эрхэлж буй ажил: ШСгазрын ахлах инженер
• Шагнал: Эрчим хүчний тэргүүний ажилтан
• И-мэйл хаяг:

Завхан аймгийн төгсөгч, дэмжигчдийн холбооны бүрэлдэхүүн:

https://pbs.twimg.com/profile_images/3106504107/bec2561995162284b1aa6209275d2a82_400x400.jpeg
Тэргүүн:  Жамбалын Хүрэлбаатар
• Төгссөн он: 2002 он
• Эрхэлж буй ажил: Татварын хэлтсийн дарга
• Шагнал: Монголын үндэсний олимпийн хорооны Олимпийн алдар тэмдэг, тэргүүний залуу алтан медаль, Монгол банкны баярын бичиг , Завхан аймгийн хүндэт тэмдэг
• И-мэйл хаяг: Khurlee_j@yahoo.com
Тэргүүлэгчид:
Буджавын Батхүү
• Төгссөн он:1984 он
• Эрхэлж буй ажил: МХГ-ын СХШХэлтсийн дарга, улсын ахлах байцаагч
• Шагнал: Сангийн яамны жуух бичиг, МХЕГ-ын хяналтын тэргүүний ажилтан, Санхүү банкны тэргүүний ажилтан, МХЕГ-ын жуух бичиг, Сангийн яамны 100 жилийн ойн медаль, Эдийн засгийн албаны хүндэт тэмдэг, Монголын мэргэшсэн нягтлан бодогчдын институтын хүндэт тэмдэг
• И-мэйл хаяг:
БямбажавынБат-Амгалан
• Төгссөн он: 1990 ,2000 он
• Эрхэлж буй ажил: Аймгийн ЗДТГ-т өмчийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
• Шагнал: Хөдөлмөрийн хүндэт медаль ,Санхүү банкны тэргүүний ажилтан
• И-мэйл хаяг:
Дашноровын Чулуун
• Төгссөн он: 1999 он
• Эрхэлж буй ажил: НДХ-т байцаагч
• Шагнал: Нийгэм хамгаалал, хөдөлмөрийн тэргүүний ажилтан, Алтан-Од медаль, Нийгмийн даатгалын байгууллагын 70 жилийн ойн медаль , Ардын хувьсгалын 90 жилийн ойн медаль
• И-мэйл хаяг:
Гомбоогийн Ганболд
• Төгссөн он: 2003 он
• Эрхэлж буй ажил: Санхүү төрийн сангийн хэлтсийн дарга
• И-мэйл хаяг:
Аръяагийн Гомбодорж
• Төгссөн он:2003 он
• Эрхэлж буй ажил: Төрийн банкны захирал
• И-мэйл хаяг:
Чадраабалын Дэлгэрмаа
• Төгссөн он: 2001 он
• Эрхэлж буй ажил: Орон нутаг хариуцсан эдийн засагч
• И-мэйл хаяг:
Цэдэн-Ишийн Улам-Оргих
• Төгссөн он: 2010 он
• Эрхэлж буй ажил: Алтай-Улиастай эрчим хүчний үйлдвэрийн дарга
• И-мэйл хаяг:
Эрдэнэбатын Гүндсамбуу
• Төгссөн он: 2006 он
• Эрхэлж буй ажил: Хорвоо дэлхий уужим ХХК-ын захирал
• И-мэйл хаяг:
Балжиннямын Мөнхбүрэн
• Төгссөн он: 2008 он
• Эрхэлж буй ажил: МУИС-ийн Завхан сургуульд багш
• И-мэйл хаяг:munkhburen@gmail.com
Батчулууны Зулцэцэг
• Төгссөн он: 2009 он
• Эрхэлж буй ажил: Шуудан үйлчилгээний газрын нябо
• И-мэйл хаяг:
Доржсүрэнгийн Сүхбаатар
• Төгссөн он: 2010 он
• Эрхлэж буй ажил: Тунадалай ХХК-ийн захирал
• И-мэйл хаяг:
Х.Даваахүү
• Төгссөн он: 2010 он
• Эрхэлж буй ажил: Хамтын нөхөрлөл сан ХЗХ-ны ажилтан
• И-мэйл хаяг:
Цэрэнбатын Нямгэрэл
• Төгссөн он: 2012
• Эрхэлж буй ажил:Отгон сумын төрийн банкны эрхлэгч
• И-мэйл хаяг:

Улаанбаатар хотын төгсөгч, дэмжигчдийн холбооны бүрэлдэхүүн:

http://www.ulaanbaatar.mn/smart/images/logo.png
Тэргүүн: Батаагийн Лхагвасүрэн – төгсөгч, Эдийн засгийн онолын багшаар ажиллаж байсан, ХААН даатгал ХХК-ийн гүйцэтгэх захирал

Тэргүүлэгчид:
• Пүрэвдоржийн Ганцолмон – 1991 оны төгсөгч , “Улиастайванаудит “ ХХК захирал
• Сандагжавын Нэргүй – Гадаад хэлний багшаар ажиллаж байсан, Ричфинанс ХХК-ын захирал
• Маргадын Нямгэрэл – Компьютерийн багш, захирлаар ажиллаж байсан, Хан-Уул дүүрэгт хэлтсийн дарга
• Цагааны Дондогбаяр – 2009 оны төгсөгч , MSM компани–д менежер
• Батбаярын Сайханбаяр – 2011 оны төгсөгч, ХААН банк -д
• Хүүхэндүүгийн Мөнхбаяр – 2000 оны төгсөгч, СонгинохайрхандүүрэгОнцгойбайдлынхэлтэстхошууч
• Цэнд-Аюушийн Дамдинсүрэн – 2002 оны төгсөгч, Зоосбанкнызээлийнхэлтсийнзахирал
• Жавжийгийн Долзодмаа – 1999 оны төгсөгч , хувиараа бизнес
• Нацагбадамын Уламбаяр – 1999 оны төгсөгч , хувиараа бизнес
• Пүрэвийн Отгонбишрэлт – 2011 оны төгсөгч,ХААН банк -д
• Дүгэржавын Баярсайхан – 2000 оны төгсөгч ,СХД Дэлхийнзөнолонулсынбайгууллагадменежер
• Ванчигийн Цэнд-Аюуш 1992 оны төгсөгч , Татварынерөнхийгазартхяналтшинжилгээдотоодаудит
• Нанжидын Чимэддорж – 1988 оны төгсөгч, ХААН зам ХХК-ынзахирал
Дархан-Уул аймгийн Төгсөгч дэмжигчдийн холбоо
• Тэргүүн: Зундуйн Мөнхбат – нягтлан бодох бүртгэлийн багшаар ажиллаж байсан
• Дэд тэргүүн: Сандагдоржийн Лхагважаргал – 1990,2003 оны төгсөгч ,ЗДТГ-ын Өмчийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
• Тэргүүлэгч:
• Ванчинжавын Ичинхорлоо – компьютерийн багш байсан,Хөтөлд Цемент – Шохой компанийн ажилтан
• Сумъяабазарын Мөнхзул – 1994 оны төгсөгч, Дархан Холбоо Нябо
• Цэдэвийн Дэлгэрмаа – 1991 оны төгсөгч, 18-р сургуулийн нябо
• Дамжингийн Батмөнх – 2000 оны төгсөгч, Голомт банкны ахлах теллер
• Баатарсүрэнгийн Болдбаатар – 2000 оны төгсөгч , Хөтөл Худалдаа хөгжлийн банкны захирал

Орхон аймгийн Төгсөгч, дэмжигчдийн холбоо

https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQHhGuMwGsuWG9oicfAdi6D0CWG-QHDgGwDugKPTStruLcSWvNW2A
Тэргүүн: Шаарийбуугийн Ганбат – Нийгмийн ухааны багш байсан, Ш.Отгонбилэгийн нэрэмжит Технологийн сургуульд багш
Тэргүүлэгч:
Будсүрэнгийн Баярсайхан – компьютерийн багш, сургалт хариуцсан дэд захирлаар ажиллаж байсан.Хивсний үйлдвэрийн орон нутаг хариуцсан төлөөлөгч
Төмөр-Очирын Элдэв-Очир – эдийн засгийн онолын багшаар ажиллаж байсан, МУИС-ийн Орхон сургуульд багш
Чойнхорын Дагвадорж – 1987 оны төгсөгч,Баянбулагбагийнзасагдарга
Зузааны Эрхэмбаяр – 2001 оны төгсөгч,Капитронбанк
Чойжоохүүгийн Самандбазар – 1996 оны төгсөгч,Татварынхэлтэстнябо
Чимэддоржийн Баярбаатар – 2000 оны төгсөгч ,Хөдөлмөрийнхэлтэст нябо
Чансангийн Дашдэмбэрэл – 2002 оны төгсөгч,Мэргэжлийнхяналтынгазартнябо
Пүрэвдоржийн Мөнхбаатар – 2003 оны төгсөгч ,DHL Эрдэнэтсалбарынзахирал