“Хэрэглэгчийн төлөө шудрага хариуцлагатай хиймэл оюу ухаан” сэдэвт танин мэдэхүйн тэмцээнд

ОУ-ын хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах өдрийг тохиолдуулан аймгийн оюутан залуучуудын дунд зохион байгуулсан “Хэрэглэгчийн төлөө шудрага хариуцлагатай хиймэл оюу ухаан” сэдэвт танин мэдэхүйн тэмцээнд манай оюутнууд амжилттай оролцож: 1-р байранд: III түвшний оюутан Өлзийжаргал 2-р байранд: I түвшний оюутан Цэвэлмаа 3-р байранд: I түвшний оюутан Б.Азжаргал нар шалгарлаа.