МУИС-ийн 2016-2017 оны хичээлийн жилийн сургалтын төлбөрийн мэдээлэл

МУИС-ийн удирдах зөвлөлийн 2016 оны 06-р сарын 13-ны өдрийн хурлаар 2016-2017 оны хичээлийн жилд мөрдөгдөх сургалтын үйлчилгээний зардал, сургалтын төлбөрийг баталлаа. МУИС-ийн 2016-2017 оны хичээлийн жилийн сургалтын төлбөрт өөрчлөлт ороогүй болно.

 

Татах (PDF, Unknown)