СТРАТЕГИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 2016-2024 “МУИС-ийн захиргаа, бүрэлдэхүүн сургуулийн түвшинд хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө”

Татах (PDF, Unknown)

Татах (PDF, Unknown)