МУИС-ийн Бизнесийн сургуулийн сургалтын албаны бүрэлдэхүүн 2016.11.10-11.11 өдрүүдэд МУИС-ийн Завхан сургуульд ирж туршлага солилцон ажиллав.

15032059_627574724112469_7804945544154870270_n

Хамтын ажиллагааны хүрээнд хоёр сургуулийн цаашид авч хэрэгжүүлэх “Оюутан солилцоо” хөтөлбөр, Онлайнаар хийгдэх сургалт, хурал болон бусад арга хэмжээний талаар ярилцав. Мөн  Бизнесийн сургууль болон Завхан сургуульд одоо хэрэгжиж буй сургалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, тулгамдаж буй асуудал болон төлөвлөгөөнд оруулбал зохих өөрчлөлтийн талаар хэлэлцэв.

Хамтын ажиллагаа:

bs

Зочин профессор:

bs1