“МЭРГЭЖИЛ ЧИГЛҮҮЛЭХ ӨДӨРЛӨГ”

dsc02343

МУИС-ийн Завхан сургуулийн Нягтлан бодох бүртгэлийн тэнхимээс санаачлан хийж буй “МЭРГЭЖИЛ ЧИГЛҮҮЛЭХ ӨДӨРЛӨГ”ийг 2017 огы 02-р саоын 15-18 ний хооронд сургуулийн талаар болон суралцах боломжтой мэргэжлийн ач холбогдлын талаарх мэдээлэл сурталчилгааг дунд сургуулийн суралцагчдад сурталчилах, бизнесийн удирдлагын чиглэлийн мэргэжлийн талаар чиг баримжаа олгох, ажлын байран дээрх ажил үүргийн функцтэй танилцуулах зорилготойгоор тус ажлыг  зохион байгууллаа.

Энэ ажлын хүрээнд  Ерөнхий боловсролын бүрэн дунд III сургуулийн 46  сурагч,  Ерөнхий боловсролын бүрэн дунд IV сургуулийн 35 сурагч,  Ерөнхий боловсролын бүрэн дунд  сургууль Жавхлант цогцолбор сургуулийн 106  суралцагчид оролцлоо.

Өдөрлөгийн хүрээнд Завхан аймгийн Эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын хэлтэс, Төрийн банк, Татварын хэлтэс,  МУИС-ийн Завхан Сургуулийн үйл ажиллагааны чиглэл танилцуулж, мэргэжилтэн, ажилтнуудын ажил үүргийн функцыг танилцууллаа,  мөн төгсөх 12-р ангийн суралцагчдад мэргэжлийн чиглэл олгох ажлыг явуулж тэдний санаа бодлыг сонсон зөвөлгөө өгч ажиллаа

dsc02337 dsc02342 dsc02402

 dsc02277 dsc02291 dsc02328 dsc02341 dsc02345 dsc02348 dsc02379 dsc02383 dsc02448 dsc02454

Тус өдөрлөгийн үеэр  дээрх 3 сургуулийн ахлан ангийн сурагчдын дунд Сагсан бөмбөгийн Шилжих явах Цомын төлөөх тэмцээнийг амжилттай зохион байгууллаа. Тус тэмцээнд нийт 10 багийн 90 гаруй тамирчид  оролцож  Шилжин явах цомыг Бүрэн дунд 3-р сургуулийн баг тамирчид авлаа.

    Эрэгтэй

1-р байр Бүрэн дунд 3-р сургуулийн 12-р  анги

2-р байр Жавхлант Цогцолбор сургуулийн 12-р анги

3-р байр Жавхлант Цогцолбор сургуулийн 11-р анги

Эмэгтэй

1-р байр Бүрэн дунд 4-р сургуулийн 11-р анги

2-р байр Бүрэн дунд 3-р сургууль 11-р анги

3-р байр Бүрэн дунд 4-р сургуулийн 12-р анги

dsc02514dsc02506  dsc02558dsc02553

 dsc02590 dsc02594 dsc02600 dsc02606 dsc02610