ОЮУТНУУДЫН АНХААРАЛД: Шалгалт зохион байгуулах ажлын удирдамж

Англи хэлний түвшин (upper intermediate) тогтоох шалгалтыг  2017 оны 11 дүгээр сарын 13-наас 17-ний хооронд сиси системээр зохион байгуулна. Уг  шалгалтанд 2017-2018 оны хичээлийн жилийн хаврын улиралд төгсөх 79-өөс дээш багц цагийг амжилттай судалсан, англи хэлний ахисан дунд хичээлийг сонгон судлаагүй  оюутнууд хамрагдана.

Шалгалт зохион байгуулах ажлын удирдамж

Татах (PDF, Unknown)