Прокурорын газартай хамтран сургалт зохион байгуулав.

МУИС-ийн Завхан сургуулийн удирдлага, багш, ажилтан, албан хаагчдын дунд 2017. 11.09-ний өдрийн 1500 цагт Зөрчлийн тухай хууль, Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хуулиадаар тус тус сургалт зохион байгуулав.

Сургалтыг Завхан аймгийн Прокурорын газрын хяналтын байцаагч н.Пүрэвдагва удирдан зохион явууллаа. Сургалтанд нийт 50 гаруй багш, ажилтан албан хаагчид оролцлоо.

pro pro1

ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ КОМИСС