МЭРГЭЖИЛ ЧИГЛҮҮЛЭХ ӨДӨРЛӨГ-2018

МУИС-ийн Завхан сургуулийн 2017-2018 оны хичээлийн жилийн “МЭРГЭЖИЛ ЧИГЛҮҮЛЭХ ӨДӨРЛӨГ” 4 сарын 9-13-ны өдрүүдэд амжилттай зохион байгуулагдлаа. “МЭРГЭЖИЛ ЧИГЛҮҮЛЭХ ӨДӨРЛӨГ” -ийн хүрээнд Төрийн банк, Нийгмийн даатгалын хэлтэс, Татварын хэлтэсийн үйл ажиллагаатай, МУИС-ийн Бакалаврын өдрийн хөтөлбөрт 2018 онд оюутан элсүүлэх журам, МУИС-ийн Завхан сургуулийн материаллаг орчин, сургалтын орчин, сургалт эрдэм шинжилгээ, хамтын ажиллагааны талаар танилцууллаа. Хамтран зохион байгуулж буй Төрийн банк, Эрүүл мэнд,Нийгмийн даатгалын газар, Татварын хэлтэс, ЕБС-ийнхандаа баярлалаа.