“МЭРГЭЖИЛ ЧИГЛҮҮЛЭХ ӨДӨРЛӨГ-2018” хүрээнд Танин мэдэхүйн АХА тэмцээн

МУИС-ийн Завхан сургуулийн 2017-2018 оны хичээлийн жилийн ” МЭРГЭЖИЛ ЧИГЛҮҮЛЭХ ӨДӨРЛӨГ” -ийн хүрээнд Танин мэдэхүйн АХА тэмцээн зохион байгууллаа.