Нягтлан бодох бүртгэлийн ном, сурах бичиг

Нягтлан бодох бүртгэлийн тэнхимээс Нягтлан бодох бүртгэлийн ном, сурах бичигийг оюутанд нэгдсэн байдлаар танилцуулах үзэсгэлэнгийн ажил хөтөлбөрийн дагуу амжилттай зохион байгуулагдлаа.

2018.12.03-ны  Даваа гарагт  14.30 30 цагаас  17.30 хүртэл  номын санд  болов. Үзэсгэлэнд  оюутнууд, сургуулийн  удирдлага, сургалтын алба, багш нар ирж оролцож хичээл бүрээр бэлтгэсэн ном,  сурах бичиг, гарын авлага, мэргэжлийн сонин, сэтгүүлийн үзэсгэлэнтэй танилцаж, ярилцав. Энэ үзэсгэлэнгийн онцлог байдлаас дудвал НББ 4 оюутнууд танхимын дадлага,санхүүгийн тайлангийн шижилгээ болон бусад хичээлээр хийсэн бүтээлээ үзэсгэлэнд тавьж 1,2,3-р түвшиний оюутнуудад зөвлөгөө өгсөн нь маш их ач холбогдолтой ажил боллоо.