“Нийгмийн хөгжил бидний оролцоо”

“НИЙГМИЙН ХӨГЖИЛ БИДНИЙ ОРОЛЦОО”

СЭДЭВТ ИЛТГЭХ УРЛАГИЙН ТЭМЦЭЭН

Зорилго:

 1. Их дээд сургуулийн оюутнууд, ЕБС-ийн сурагчдийн нийгмийн оролцоог дээшлүүлэх
 2. Боловсролын байгууллагуудын шинжлэх ухааны салбар дахь хамтын ажиллагаа, уялдаа холбоог
  бэхжүүлэх, туршлага солилцох
 3. Ярих чадвар, илтгэх урлагийн чадварыг нэмэгдүүлэх

Хурал зохион байгуулагч: MУИС-ийн Завхан сургууль, Залуу судлаач бүлгэм

Хурал зохион байгуулагдах хугацаа, газар:

2019 оны 04-р сарын 25-ны өдөр, Завхан аймаг, Улиастай сум, MУИС-ийн Завхан сургууль

Сэдвийн агуулга, чиглэл:

 • Хүрээлэн буй орчин ба бидний оролцоо
 • Сургуулийн орчин ба бидний оролцоо
 • Цахим орчин ба бидний оролцоо
 • Залуусын хөгжил ба бидний оролцоо
 • Дэлхийн глобалчлал ба бидний оролцоо
 • Монгол өв соёл ба бидний оролцоо
 • Гадаад суралцах ба бидний боломж

Хамрах хүрээ:

МУИС-ийн Завхан сургууль, Политехникийн коллеж, Хөгжим бүжгийн коллежийн оюутан,
ЕБС-ийн сурагчид, сонирхсон залуус судлаачид

Бүтээлд тавигдах шаардлага:

Агуулгын хувьд

 • Зохиогчийн эрхийн зөрчилгүй байх
 • Бодит тоо баримт, материал, судалгаанд суурилсан байх
 • Тухайн сэдэвтэй холбоотой өмнөх судалгааг авч үзсэн,
  уялдаа холбоог судалсан байх
 • Дэвшүүлсэн асуудал, санаа тодорхой дүгнэлтэнд хүрсэн байх

Хэл, найруулгын хувьд

 • Учир шалтгааны нарийн дараалалтай, товч тодорхой утга
  агуулгатай байх
 • Тогтсон, оновчтой нэр томьёо ашигласан, зөв бичих дүрмийн
  алдаагүй байх

Илтгэл хэлэлцүүлэх байдал

 • 8-10 минутанд илтгэлээ Power Point программ дээр бэлтгэж хэлэлцүүлнэ
 • РРТ файл 15-аас ихгүй хуудастай байх
 • Сэдвийн агуулга ба илтгэх санаа ижил байх
 • Шүүгчдийн зүгээс тавьсан асуултанд хариулах

Бүртгэл:

Хуралд оролцогчийн бүртгэлийг 2019 оны 04-р сарын 22-ны өдрийн 18:00 цаг хүртэл muis.zavkhan@gmail.com цахим
хаягаар хүлээн авна.

Оролцогч бүртгэлд: Овог нэр, сургууль, анги, илтгэлийн сэдэв, холбоо барих утас мэдүүлнэ.

 • Шалгаруулалт:
  • I байр өргөмжлөл, мөнгөн шагнал
  • II байр өргөмжлөл, мөнгөн шагнал
  • III-р байр өргөмжлөл, мөнгөн шагнал

Шилдгийн шилдэг илтгэгч цом, мөнгөн шагнал

Хурал зохион байгуулах комисс

Холбоо барих утас: 976-70463949, 976-98108899