Оюутны эдэм шинжилгээний бага хурал боллоо

Оюутны эрдэм шинжилгээний бага хурал нь 2019 оны 12-р сарын 06-ны өдөр 15.30 минутанд 102 тоотод эхэлллээ. Нийт 8 илтгэгч оролцохоос 6-н илтгэгч оролцсон.

Шүүгчийн бүрэлдэхүүн   Ахлагч  Захирал Д. Алтанхуяг

Гишүүд  НББТэнхимийн эрхлэгч Г. Уранбаяр

СЭЗТэнхимийн эрхлэгч Д. Оюунпүрэв

ЕЭТэнхимийн эрхлэгч  Ю. Нандинцэцэг

ЭШИХ ахлах мэргэжилтэн Б. Мөнхбүрэн

Нарийн бичиг Я. Эрхэмбаяр

Илтгэгч 1. Х. Энхмаа, Ч. Мядагбадам

Арилжааны банкны зээлийн багцын оновчтой удирдлага

 1. Л. Дондовсамба

Ажлын капиталын удирдлага, капиталын бүтэц, компанийн ашигт ажиллагаанд нөлөөлөх нь

 1. Я. Самьяазаа

Суурь шалгалтын оноонд үндэслэн суралцах чадварыг LRM  загввараар үнэлэх нь

 1. Л. Уранчимэг, В. Даваахүү

Татварын мэргэшсэн зөвлөх үйлчилгээг орон нутагт хөгжүүлэх боломж

 1. Г. Цэвээндулам

Эрчим хүчний салбарын бүтээгдэхүүн өртгийн удирдлага/” Алтай- Улиастай эрчим хүчний    систем” ТӨХК-ний жишээн дээр

 1. Б. Содномший, Ч. Энхзул

Хөх тариан гурилыг Завхан аймгийн зах зээлд нэвтрүүлэх

 1. О. Нямсүрэн, Д. Батцэцэг, Т. Даваахүү

Шатахууны дэлхийн зах зээлийн үнэ төгрөгийн бодит ханшид нөлөөлөх нь

Хурлын дэг нь: Илтгэгч илтгэлээ 8 минутанд тавьж асуултанд хариулна.

Дарааллын дагуу илтгэлээ хэлэлцүүллээ.

 1. Х. Энхмаа, Ч. Мядагбадам

“Арилжааны банкны зээлийн багцын оновчтой удирдлага” сэдэвт илтгэлийг хэлэлцүүлсэн ба шүүгчдийн зүгээс дараахь асуултыг асууж хариулт авж зөвлөгөө өглөө.

Асуулт: Захирал Д. Алтанхуяг  Яагаад хэрэглээний зээлийг 100 нэмэгдүүлж байгаа вэ

Хариулт: Завхан аймгийн Төрийн банкин дээр авч үзсэн хэрэглээний зээлийг 100 нэмэгдүүлэхэд ашиг нэмэгдэж байсан.

 1. Л. Дондовсамба

“Ажлын капиталын удирдлага, капиталын бүтэц, компанийн ашигт ажиллагаанд нөлөөлөх нь” сэдэвт илтгэлийг хэлэлцүүлсэн ба шүүгчдийн зүгээс дараахь асуултыг асууж хариулт авж зөвлөгөө өглөө.

Асуулт: СЭЗТЭрхлэгч Д. Оюунпүрэв

Хүнсний хэдэн үйлдвэрийг сонгосон бэ

Хариулт: 4н том үйлдвэрийг сонгосон

Асуулт: НББТЭрхлэгч Г. Уранбаяр

Яагаад энэ 4н үйлдвэрийг сонгосон вэ?  Бусад жижиг үйлдвэрүүдийг судлаж үзсэн үү

Хариулт: Том үйлдвэрүүдийг сонгосон жижиг үйлдвэрүүдийг сонгоогүй

Асуулт: Захирал Д. Алтанхуяг

1% өөрчлөлтөөр аль нь илүү үр өгөөжтэй, аль нь илүүүр өгөөж муутай байсан бэ

Хариулт: Багцалж авч үзсээн

 1. Я. Самьяазаа

“Суурь шалгалтын оноонд үндэслэн суралцах чадварыг LRM  загввараар үнэлэх нь” сэдэвт илтгэлийг хэлэлцүүлсэн ба шүүгчдийн зүгээс дараахь асуултыг асууж хариулт авж зөвлөгөө өглөө.

Зөвлөмж: Захирал Д. Алтанхуяг

Маш сайн байна ярих чадвараа нэмэгдүүлээрэй

 1. Л. Уранчимэг, В. Даваахүү

“Татварын мэргэшсэн зөвлөх үйлчилгээг орон нутагт хөгжүүлэх боломж” сэдэвт илтгэлийг хэлэлцүүлсэн ба шүүгчдийн зүгээс дараахь асуултыг асууж хариулт авж зөвлөгөө өглөө.

Асуулт: НББТЭрхлэгч Г. Уранбаяр

Татварын мэргэшсэн зөвлөх үйлчилгээг үзүүлснээр татварын зөрчил яагаад бага байна гэж үзэж байна.

Хариулт:

Уг үйлчилгээг өгснөөр багассан

 1. Г. Цэвээндулам

“Эрчим хүчний салбарын бүтээгдэхүүн өртгийн удирдлага/” Алтай- Улиастай эрчим хүчний    систем” ТӨХК-ний жишээн дээр” сэдэвт илтгэлийг хэлэлцүүлсэн ба шүүгчдийн зүгээс дараахь асуултыг асууж хариулт авж зөвлөгөө өглөө.

Зөвлөмж: Сэдвээ өөрийн болгоогүй байна

 1. Б. Содномший, Ч. Энхзул

“Хөх тариан гурилыг Завхан аймгийн зах зээлд нэвтрүүлэх “сэдэвт илтгэлийг хэлэлцүүлсэн ба шүүгчдийн зүгээс дараахь асуултыг асууж хариулт авж зөвлөгөө өглөө.

 1. О. Нямсүрэн, Д. Батцэцэг, Т. Даваахүү

“ Шатахууны дэлхийн зах зээлийн үнэ төгрөгийн бодит ханшид нөлөөлөх нь” сэдэвт илтгэлийг хэлэлцүүлсэн ба шүүгчдийн зүгээс дараахь асуултыг асууж хариулт авж зөвлөгөө өглөө.