МУИС-ийн Завхан сургууль байгууллагын 3 шат магадлан итгэмжлэлд орох бэлтгэл ажлаа эхлүүллээ.

magadlan1

МУИС-ийн Завхан сургуулийн захирлын тушаалаар томилогдсон багийн гишүүд 2016 оны 03 сарын 15 өдөр №204 тоот лекцийн танхимд магадлан итгэмжлэлийн тайлангаа хэлэлцүүллээ.