МУИС-ийн 2016 онд бакалаврын өдрийн хөтөлбөрт оюутан элсүүлэх журмыг танилцууллаа

МУИС-ийн Завхан сургуулийн Сургалтын алба Завхан аймгийн төвд үйл ажиллагаа явуулж буй ЕБСургуулиудын төгсөх 12-р ангийн сурагчдад МУИС-ийн 2016 онд бакалаврын өдрийн хөтөлбөрт оюутан элсүүлэх журмыг танилцуулж, Завхан сургуулийн танилцуулга, сурталчилгааг хийв.

ebs12DSC01556

“Бакалаврын өдрийн хөтөлбөрт 2016 онд оюутан элсүүлэх журам”-ын дэлгэрэнгүйг доорх линкээс үзнэ үү?

http://news.num.edu.mn/?p=32610