МУИС-ийн Бизнесийн сургууль, Завхан сургууль, Орхон сургуулиудын оюутнуудын эрдэм шинжилгээний хамтарсан хурал

2016 оны 4-р сарын 18 нд МУИС-ийн Завхан сургууль дээр МУИС-ийн Бизнесийн сургууль, МУИС-ийн Завхан сургууль, МУИС-ийн Орхон сургуулиудын оюутнуудын эрдэм шинжилгээний хамтарсан хурал амжилттай зохион байгуулагдав. Эрдэм шинжилгээний хуралд дээрх сургуулиудын шилдэг 11 оюутан илтгэлээ хэлэлцүүллээ.

Мөн оюутнуудын  дугуй ширээний ярилцлага болж,  өөрсдийн сургуулиуд дээр хийгддэг оюутны эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажлуудын талаар ярилцаж, оютнуудын эрдэм судлалын  ажлыг цаашд улам өргөжүүлэх,чанаржуулахын тулд шийдвэрлэх асуудлуудын  талаар санал, бодолоо солилцов.

DSC02722

DSC02704
МУИС-ийн Бизнесийн сургуулийн Санхүү, менежментийн 3-р курсийн оюутан А.Булгамаа,М.Мөнхтуяа /удирдсан багш Ө.Гэрэлт-Од/ нарын “Банкны зах зээл дэх санхүүгийн зуучиллыг Фишерийн эффектээр үнэлэх нь” сэдэвт илтгэл тэргүүн байр
DSC02707
МУИС-ийн Бизнесийн сургуулийн Санхүү, менежментийн 4-р курсийн оюутан Б.Батсүрэнгийн /удирдсан багш Б.Цэнгэл/ “Монголын хөрөнгийн биржийн хөрвөх чадвар болон макроэкономиксийн хамаарал” сэдэвт илтгэл дэд байр
DSC02710
МУИС-ийн Орхон сургуулийн Санхүү, эдийн засгийн 3-р курсийн оюутан Б.Намдаг, Н.Түвшинжаргал нарын /удирдсан багш Х.Адъяацогт/ нарын” Санхүүгийн эрүүл байдлын үзүүлэлтүүд ба чанаргүй хамаарлыг шинжлэх нь” сэдэвт илтгэл 3-р байр
DSC02713
МУИС-ийн Завхан сургуулийн Санхүү, менежментийн 3-р курсийн оюутан Б.Мягмарсайханы “Монгол улсын компанийн засаглалын өнөөгийн байдал, цаашдын хандлага” илтгэл 3-р байр

DSC02547 DSC02560 DSC02662 DSC02718 DSC02717       DSC02721         DSC02564