Монгол Улсын Их Сургуулийн Танилцуулга, Бакалаврын Өдрийн Хөтөлбөрт 2016 онд оюутан элсүүлэх журам

МУИС-ийн ТАНИЛЦУУЛГА

elselt2013

Татах (PDF, Unknown)

/танилцуулгыг эндээс татаж авна уу/

 

 

 

Монгол Улсын Их Сургуулийн Элсэлтийн танилцуулага видео 2016

 

 

 

 

Монгол Улсын Их Сургуулийн Бакалаврын Өдрийн Хөтөлбөрт 2016 онд оюутан элсүүлэх журам

Татах (PDF, Unknown)