Багш нарын эрдэм шинжилгээний хурал

МУИС-ийн ЗАВХАН сургуулийн 2015-2016 оны хичээлийн жилийн эрдмийн сар-II аяны хүрээнд Багш нарын эрдэм шинжилгээний хурал 2016 оны 4-р сарын 30 –ний өдөр амжилттай болж өнгөрлөө. Тус хуралд нийт 19 багшийн 20 гаруй илтгэл хэлэлцүүлснээс энхний 3 байранд дараах илтгэлүүд шалгарлаа.

Тэргүүн байранд: Д.Алтанхуяг багшийн  “Завхан аймагт хөгжүүлж болох сүүний үйлдвэрлэлийн кластер” сэдэвт илтгэл

Дэд байранд: Г.Уранбаяр багшийн “Хоршоо, нөхөрлөлийн бүртгэлийг төгөлдөржүүлэх асуудал” сэдэвт илтгэл

Гутгаар байранд: Б.Болорчимэг багшийн “Судалгаанд суурилсан бодлогоор хөдөө орон нутгийн хөгжлийг дэмжих нь” сэдэвт илтгэл

DSC00295DSC00262 DSC00268 DSC00271 DSC00279

DSC00305

Д.Алтанхуяг багшийн  “Завхан аймагт хөгжүүлж болох сүүний үйлдвэрлэлийн кластер” сэдэвт илтгэл тэргүүн байр

DSC00307

Г.Уранбаяр багшийн “Хоршоо, нөхөрлөлийн бүртгэлийг төгөлдөржүүлэх асуудал” сэдэвт илтгэл 2-р байр,

DSC00306

Б.Болорчимэг багшийн “Судалгаанд суурилсан бодлогоор хөдөө орон нутгийн хөгжлийг дэмжих нь” сэдэвт илтгэл 3-р байрт шалгарав.