МУИС-ийн Завхан сургууль “Эрүүл мэндийг дэмжигч байгууллага” –ын болзол хангав

DSC00309

“Эрүүл мэндийг дэмжигч байгууллага” шалгаруулах гол зорилго нь эрүүл мэндийг дэмжих хөдөлгөөнийг өргөжүүлэх, эрүүл хувь хүн, хамт олон, албан байгууллагыг олноор нь гаргахад оршдог.

МУИС-ийн Завхан сургуулийн захиргаа, сургуулийн эрүүл мэндийн зөвлөлөөс  хамт олны эрүүл мэнд, орчны эрүүл мэнд, эрүүл мэндийн зөв дадал хэвшил, эрүүл мэндийн сургалт үйлчилгээ , хамт олны харилцаа сэтгэл зүйн таатай орчныг бүрдүүлж ажилласны үр дүнд “Эрүүл мэндийг дэмжигч байгууллага” –аар шалгарч гэрчилгээ гардан авлаа.

Ажиллагсдын бие бялдрын чийрэгжилтийн түвшинг жил бүр тогтоож сайжруулах арга хэмжээг тогтмол зохион байгуулж үр дүнд хүрсэн,  бие бялдрыг хөгжүүлэх чийрэгжүүлэх төвтэй болж 7 хоногийн Лхагва гараг бүрт чийрэгжүүлэлтийн хичээл тогтмолжсон, оюутнуудын эрүүл мэндийн үзлэг,  эрүүл мэндийн сургалтуудыг хэвшүүлсэн , үе тэнгийн сургагч багш нарын багтай болсон  зэргийг онцолж байна.

Байгууллага, хамт олон бүр энэхүү ажилд идэвхтэй оролцож, эрүүл мэндээ сахин хамгаалах, урьдчилан сэргийлэх, амьдралын зөв дадал хэвшлийг олж авах нь эрүүл монгол хүнийг бий болгоход чухал алхам болно хэмээн уриалж байна

DSC00106 DSC00108

hural