“Мод тарих үндэсний өдөр”-ийн арга хэмжээнд оролцов

“Бүх нийтээр мод тарих үндэсний өдөр”-ийн үйл ажиллагаанд  МУИС-ийн Завхан сургуулийн хамт олон идэвхтэй оролцож  Богдын голын ай сав газарт мод тарив.

Мод тарих нь эх дэлхийдээ зориулж буй хамгийн том бэлэг юм.

Иймээс хүн бүхэн эх дэлхийдээ зориулж, өөрийн амьдран буй орчиндоо боломж бололцоогоороо мод тарихыг уриалж байна.

mod1 mod2 mod3